Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Vic, més de mil anys de ciutat universitària

Al llarg de les últimes dècades, Vic ha crescut com a ciutat universitària, construint un model de campus-ciutat fet a mida i singular.

A partir del seu primer edifici, ubicat a l’actual zona universitària, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya ha anat distribuint-se de forma equilibrada i mesurada per tota la ciutat.

Els espais universitaris es distribueixen pels diferents barris, de manera que tot el seu conjunt ha esdevingut un campus universitari, és a dir, un entorn harmònic on estudiants, professorat, investigadors i professionals viuen, aprenen, treballen i s’interrelacionen.

Universitat i ciutat han anat sempre de la mà, i juntes han marcat la personalitat de Vic fins al dia d’avui, en què milers d’estudiants formen part intrínseca del seu paisatge humà.

La mida de la ciutat, l’única que té universitat sense ser capital de província, facilita aquest model.

L’ambient universitari es respira arreu, i és als carrers, places i parcs, però també a les facultats, on el passat històric i cultural d’una ciutat mil·lenària es fusiona amb la projecció de futur que li aporten l’ambient universitari, la recerca puntera i els models docents innovadors.

Aquesta fusió es fa especialment evident amb la ubicació de facultats, serveis i òrgans de la Universitat en edificis amb un passat històric cabdal per la ciutat, com la seu del rectorat a Casa Convalescència, un edifici neoclàssic del segle XVIII que va ser hospital; o la ubicació de la Facultat de Medicina a Can Baumann, que ha permès la recuperació d’una antiga fàbrica pelletera en desús.

Però a Vic la universitat actual no neix del no res. Té els seus orígens en els segles IX i X, amb l’Escriptori i l’Escola Catedralícia, i en l’Estudi General de Vic, on es graduaven estudiants en Arts i Filosofia i que va donar peu a la Universitat Literària de Vic el segle XVII.

Amb la imposició del Decret de Nova Planta, el 1717 la universitat va desaparèixer de Vic i els estudis superiors no hi van tornar fins que el 1749 es va fundar el Seminari.

Ja en ple segle XX, i en paral·lel a la restauració de la democràcia, l’Escola Universitària de Mestres de Vic i l’Escola Universitària d’Infermeria d’Osona van ser l’embrió de l’actual Universitat, que va néixer el 1997.

Gairebé 25 anys després, el projecte no ha deixat de créixer, amb iniciatives com la federació amb la Fundació Universitària del Bages, de Manresa, el 2014, i la creació de la Facultat de Medicina el 2017.

La història de Vic ha estat impregnada durant més d’un mil·lenni per la formació superior, que ha anat canviant i adaptant-se a cada moment històric particular.

Universitat i ciutat han anat sempre de la mà, i juntes han marcat la personalitat de Vic fins al dia d’avui, en què milers d’estudiants formen part intrínseca del seu paisatge humà.

Venue Details
Photos
Leave a Comment

Venue Details
Venue Map

PUBLICITAT

Anuncia't

UBICACIÓ

UBICACIÓ